Resmi Gazete’de bugün (13.10.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1393 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar
1394 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyon Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/1 (Değişik İşler), K: 2023/4 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/32, K: 2023/138 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/36, K: 2023/142 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x