Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bünyesinde görev yapmak üzere sağlık personeli istihdam edecek… İşte detaylar

BAŞVURU

Millî İstihbarat Teşkilâtı’nda görev almak için nasıl başvurabilirim?

Öncelikle bu bölümdeki soruları incelemenizi öneriyoruz. Ardından başvuru formunu doldurmak için ilgilendiğiniz pozisyonun sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Başvuru formunu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?

Başvuru formu, masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmaya uyumlu hazırlanmıştır. Formu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurmaya çalışmanız halinde sistemsel aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.


Başvuruma cevap verilir mi?

Başvurular Teşkilatımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formu doldurmanız, başvurunuzun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir.


Başvurum kabul edilirse benimle nasıl iletişime geçilir?

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde sizinle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu yoluyla irtibat kurulur.


Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlamasından sonra bir kurumda çalışıyor olmam veya bu süreç zarfında bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak adaylık sürecinizin olumlu sonuçlanması ve işe başlamanızın uygun görülmesi halinde, hizmet/tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.


Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?

Başvurular Teşkilatımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuruda bulunabilmeniz için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Başvuru sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Büyük bir kısmı eksik veya boş bırakılan formlar değerlendirmeye alınmaz. Beyanlarınızda gerçeğe aykırılık tespit edilmesi durumunda başvurunuz değerlendirme dışı kalır, bu durumun sonradan anlaşılması halinde hakkınızda yürütülen adaylık işlemi varsa sonlandırılır.


Doldurmam gerektiği halde özgeçmiş formunda bazı bölümleri eksik veya boş bırakırsam, başvurum değerlendirmeye alınır mı?

Özgeçmiş formunda verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Gerektiği gibi doldurulmadığı sonradan tespit edilen özgeçmiş formu nedeniyle, kazanılmış olan adaylık hakkı kaybedilebilir. Özgeçmiş formunu doldurmaya başlamadan önce örnek özgeçmiş formunu incelemenizi öneririz.


Özgeçmiş formunun adres ile ilgili bölümlerinde sadece ülke, il, ilçe ve semt belirtsem yeterli olur mu?

Adreslerin mahalle, cadde, sokak, site/apartman/blok numarası ve kapı numarası bilgilerini içerecek şekilde tam bir biçimde belirtilmesi gerekir.


Özgeçmiş formunun öğrenim bilgileri bölümünde, başka okula nakil nedeniyle veya başka bir nedenle ayrıldığım okul(lar) ile ilgili bilgileri belirtmem gerekli mi?

Başvuruya ilişkin doğru değerlendirme yapılabilmesi için, başka okula nakil nedeniyle veya başka bir nedenle ayrılmış olduğunuz okul(lar) ile ilgili bilgilerinizin eksiksiz olarak belirtilmesi gerekir.


İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

Millî İstihbarat Teşkilâtı’na başvurabilmek için, Dil Uzmanı branşı hariç olmak üzere, en az meslek yüksekokulu mezunu olmanız gerekir. Dil Uzmanı branşında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.


Mezun olmadan başvurabilir miyim?

Özgeçmiş formunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için başvurmak istediğiniz branşın eğitim gerekliliklerine göre lise, ön lisans veya lisans eğitiminden mezun olmanız şarttır. Hakkında adaylık süreci başlatılmış olsa dahi, yapılan kontroller sonucunda mezun olmadığı tespit edilenlerin işlemleri sonlandırılır.


Dövmem başvuru yapmama engel mi?

İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların dövmesi olmamalıdır.


En fazla kaç yaşındaki adaylar başvuru yapabilir?

Genel BAŞVURU yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış, mevcut branşlar için iş başvurusu yapacak adayların ise başvuracakları pozisyonda belirtilen yaş sınırını aşmamış olmaları gerekir.

EMEKLİLİK

Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları ne kadar sürede emekli olabilir?

Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda belirlenen yaş haddi hükümlerine tabi olarak görev yaparlar. Ayrıca, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca fiili hizmet zammı alırlar. Bu çerçevede, çalışma arkadaşlarımız 1 yıl fiili hizmet için 3 ay fiili hizmet zammına hak kazanırlar. Dolayısıyla, Teşkilâtımıza 20 yıl hizmet veren bir çalışma arkadaşımız, kanun nezdinde 25 yıl hizmet vermiş sayılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x